Sådan kommer du sikkert videre fra en tvangsopløsning

Hvordan du kommer bedst videre fra en tvangsopløsning

En tvangsopløsning er, meget sigende, en tvungen opløsning af en virksomhed. Det kan resultere i tab, i at miste sin forretning og kan være hårdt at komme igennem som virksomhedsejer. Derfor har vi samlet denne guide til hvordan du kommer bedst muligt igennem og gør processen nemmest for dig selv. En tvangsopløsning sker ved brud på selskabslovgivningen. Vi har noteret grundende til hvorfor dette bliver en realitet og vil derefter se på dine muligheder fremadrettet. 

Kravene til virksomheden: 

1. Selskabet ledes ikke efter lovgivningen eller selskabets egne vedtægter
2. Selskabet er revisionspligtigt, men har ikke oplyst en revisor
3. Selskabet har ikke indsendt årsrapport til Erhvervsstyrelsen inden for tidsfristen
4. Selskabet har tabt en del af selskabskapitalen
5. Selskabet har ikke reageret på tabt udestående kapital
6. Selskabet har ikke registreret legale og reelle ejere

Henvendelsen er modtaget, hvad stiller du op som virksomhedsejer?

En opløsning af firmaet vil normalvis ikke være Erhvervsstyrelsens første skridt. Man får i stedet en tidsfrist på 3 måneder til at berigtige virksomhedens fejtrin. Ønsker man at bevare sin virksomhed, giver det som ejer/ejere et lille pusterum til at alliere sig med professionelle og rette op på de pågældende fejl. Man vil også kunne søge om genoprettelse af firmaet, hvis dette er solvent og stadig har flere aktiver end passiver. Efter henvendelse har man 3 måneder, før Skifteretten vil have færdiggjort sin behandling af sagen. Dette udelukker dog ikke, at de vil kunne påbegynde den indenfor dette tidsrum og de anbefales derfor på det stærkeste, at reagere hurtigt ved henvendelse. 

En anden mulighed for en solvent virksomhed er likvidation. Der vil hyres en likvidator til at sælge ud af firmaets aktiver og betale eks. kreditorer, leverandører, banker eller SKAT. Når disse mellemståender er ordnet, vil hvad der er tilbage deraf, tilfalde ejeren af virksomheden. Dette har også den anden fordel at hvis der senere skulle dukke noget uforløst gæld op i virksomhedens navn, hæfter man som ejer ikke for dette. Likvidatoren vil skulle godkende genoptagelsen af virksomhedens drift på en generalforsamling, men er ikke nødsaget til dette. Derfor understreger vi igen, at det vil være fornuftigt at håndtere sagen, så hurtigt som muligt.

Er firmaet ikke solvent og har flere kreditorer end aktiver, vil en genoprettelse ikke være mulig og reglerne for konkurs vil gøre sig gældende i stedet. Vi råder derfor til at kontakte en advokat, til at tage et kig på din individuelle sag. 

Krav til genoptagelse 

1. Erhvervsstyrelsen skal have modtaget en anmeldelse om genoptagelse senest 3 måneder efter, at skifteretten er blevet anmodet om tvangsopløsning
2. Selskabet må ikke have været under tvangsopløsning inden for de sidste 5 år. Hvis dette er tilfældet, kan en løsning være at gennemføre en fusion med et nystiftet selskab
3. De mangelfulde forhold, som tvangsopløsningen skyldes, skal rettes op på
4. En godkendt revisor skal udstede en erklæring, som konkluderer, at selskabets kapitalgrundlag er til stede, og at der ikke er ulovlige kapitalejerlån
5. Hvis skifteretten har udnævnt en likvidator, skal denne give samtykke til genoptagelsen

 

Vores anbefaling er altid at kontakte fagfolk, med speciale i selskabsloven, så I sammen vil kunne vurdere, hvad der er det bedste for din virksomhed. 

Ønsker du mere information omkring hvordan du kommer videre fra en tvangsopløsning, læs da med her: genoptagelse